Khuyến mãi giá vé Vietnam Airlines: “Mùa Thu Vàng 2017”

Đại lý vé máy bay Việt Mỹ xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng yêu thích du lịch hay yêu thích hãng hàng không Vietnam Airlines, chương trình khuyến mãi hấp dẫn của hãng Vietnam Airlines ” Mùa Thu Vàng 2017 – Vi Vu Du Lịch Không Lo Về Vé “. Hãy nhanh tay sở hữu các loại giá vé rẻ để có thể thỏa sức du lịch thoải mái

Dưới đây là những thông tinh về chương trình khuyến mãi hấp dẫn ” Mùa Thu Vàng 2017 – Vi Vu Du Lịch Không Lo Về Vé ” mà quý khách hàng có thể xem qua những thông tin cần thiết này nhé!

GIÁ MỘT CHIỀU TỪ HÀ NỘI

Từ Đến Giá một chiều Thời gian bay Loại giá vé
Hà Nội Chu Lai 299.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Đồng Hới 299.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Quy Nhơn 499.000VND 15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Đà Nẵng 399.000VND 15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Pleiku 399.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Huế 399.000VND 15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Vinh 599.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Buôn Ma Thuột 699.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Đà Lạt 699.000VND 15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Nha Trang 699.000VND 15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Phú Quốc 799.000VND 15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Cần Thơ 799.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt

GIÁ MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

Từ Đến Giá một chiều Thời gian bay Loại giá vé
Tp. Hồ Chí Minh Nha Trang 299.000VND 15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Đà Nẵng 399.000VND 15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Đà Lạt 299.000VND 15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Pleiku 299.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 299.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Phú Quốc 299.000VND 15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Đồng Hới 499.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Quy Nhơn 399.000VND 15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Huế 399.000VND 15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Hải Phòng 799.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Vinh 799.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Thanh Hóa 699.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội 699.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt

GIÁ MỘT CHIỀU TỪ ĐÀ NẴNG

Từ Đến Giá một chiều Thời gian bay Loại giá vé
Đà Nẵng Hải Phòng 399.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng Hà Nội 399.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng Buôn Ma Thuột 599.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng Đà Lạt 599.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng Nha Trang 499.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng Pleiku 499.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt

GIÁ MỘT CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHÁC

Từ Đến Giá một chiều Thời gian bay Loại giá vé
Đồng Hới Hà Nội 299.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Hải Phòng Đà Nẵng 399.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Lạt Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt
Quy Nhơn Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt
Pleiku Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Buôn Mê Thuột Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Phú Quốc Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt
Nha Trang Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt
Chu Lai Hà Nội 299.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Đồng Hới Tp. Hồ Chí Minh 499.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Huế Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt
Quy Nhơn Hà Nội 499.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt
Pleiku Hà Nội 399.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Buôn Ma Thuột Đà Nẵng 599.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Lạt Đà Nẵng 599.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Nha Trang Đà Nẵng 499.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Pleiku Đà Nẵng 499.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Vinh Hà Nội 599.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Huế Hà Nội 399.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt
Buôn Ma Thuột Hà Nội 699.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Lạt Hà Nội 699.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hải Phòng Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Vinh Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Thanh Hóa Tp. Hồ Chí Minh 699.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt
Nha Trang Hà Nội 699.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt
Phú Quốc Hà Nội 799.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt
Cần Thơ Hà Nội 799.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt

CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI CHO HÀNH TRÌNH ĐẾN ĐÔNG NAM Á

Từ Đến Giá khứ hồi Thời gian đi Thời gian về
Hà Nội Yangon 29USD 15/08/17-15/02/18
22/02/18-31/03/18
15/08/17-19/02/18
26/02/18-31/03/18
Hà Nội Kuala Lumpur 89USD 15/08/17-30/08/17
03/09/17-21/12/17
04/01/18-17/02/18
26/02/18-31/03/18
15/08/17-03/09/17
06/09/17-23/12/17
08/01/18-07/02/18
26/02/18-31/03/18
Hà Nội Bangkok 39USD 15/08/17-31/08/17
03/09/17-27/12/17
05/01/18-14/02/18
22/02/18-31/03/18
15/08/17-02/09/17
06/09/17-27/12/17
05/01/18-19/02/18
27/02/18-31/03/18
Hà Nội Singapore 49USD 15/08/17-30/08/17
03/09/17-21/12/17
04/01/18-17/02/18
26/02/18-31/03/18
15/08/17-03/09/17
06/09/17-23/12/17
08/01/18-07/02/18
26/02/18-31/03/18
Hà Nội Siem Reap 49USD 15/08/17-29/09/17
06/10/17-27/12/17
02/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18
15/08/17-04/10/17
10/10/17-30/12/17
03/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18
Hà Nội Luang Prabang 39USD 15/08/17-29/09/17
06/10/17-27/12/17
02/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18
15/08/17-04/10/17
10/10/17-30/12/17
03/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18
Hà Nội Vientiane 39USD 15/08/17-29/09/17
06/10/17-27/12/17
02/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18
15/08/17-04/10/17
10/10/17-30/12/17
03/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18
Hà Nội Phnom Penh 39USD 15/08/17-29/09/17
06/10/17-27/12/17
02/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18
15/08/17-04/10/17
10/10/17-30/12/17
03/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 39USD 15/08/17-30/08/17
03/09/17-21/12/17
04/01/18-17/02/18
26/02/18-31/03/18
15/08/17-03/09/17
06/09/17-23/12/17
08/01/18-07/02/18
26/02/18-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Yangon 29USD 15/08/17-15/02/18
22/02/18-31/03/18
15/08/17-19/02/18
26/02/18-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Siem Reap 49USD 15/08/17-29/09/17
06/10/17-27/12/17
02/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18
15/08/17-04/10/17
10/10/17-30/12/17
03/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Bangkok 39USD 15/08/17-31/08/17
03/09/17-27/12/17
05/01/18-14/02/18
22/02/18-31/03/18
15/08/17-02/09/17
06/09/17-27/12/17
05/01/18-19/02/18
27/02/18-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Singapore 49USD 15/08/17-30/08/17
03/09/17-21/12/17
04/01/18-17/02/18
26/02/18-31/03/18
15/08/17-03/09/17
06/09/17-23/12/17
08/01/18-07/02/18
26/02/18-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Phnom Penh 39USD 15/08/17-29/09/17
06/10/17-27/12/17
02/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18
15/08/17-04/10/17
10/10/17-30/12/17
03/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Vientiane 39USD 15/08/17-29/09/17
06/10/17-27/12/17
02/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18
15/08/17-04/10/17
10/10/17-30/12/17
03/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Jakarta 119USD 15/08/17-19/12/17
28/12/17-31/03/18
15/08/17-24/12/17
04/01/18-31/03/18

CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI CHO HÀNH TRÌNH ĐẾN ĐÔNG BẮC Á

Từ Đến Giá khứ hồi Thời gian đi Thời gian về
Hà Nội Thành Đô 49USD 15/08/17-25/09/17
06/11/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18
15/08/17-25/09/17
06/11/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18
Hà Nội Quảng Châu 79USD 15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18
15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18
Hà Nội Hồng Kông 79USD 15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18
15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18
Hà Nội Thượng Hải 139USD 15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18
15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18
Hà Nội Bắc Kinh 139USD 15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18
15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18
Hà Nội Cao Hùng 199USD 15/08/17-31/03/18 15/08/17-31/03/18
Hà Nội Đài Bắc 169USD 15/08/17-31/03/18 15/08/17-31/03/18
Hà Nội Seoul 249USD 15/08/17-03/10/17
10/10/17-23/12/17
05/01/18-06/02/18
15/02/18-31/03/18
15/08/17-28/09/17
07/10/17-23/12/17
05/01/18-11/02/18
01/03/18-31/03/18
Hà Nội Busan 249USD 15/08/17-03/10/17
10/10/17-23/12/17
05/01/18-06/02/18
15/02/18-31/03/18
15/08/17-28/09/17
07/10/17-23/12/17
05/01/18-11/02/18
01/03/18-31/03/18
Hà Nội Tokyo 229USD 15/08/17-31/12/17
07/01/18-12/02/18
15/08/17-23/12/17
01/01/18-19/02/18
26/02/18-31/03/18
Hà Nội Osaka 229USD 15/08/17-31/12/17
07/01/18-12/02/18
15/08/17-23/12/17
01/01/18-19/02/18
26/02/18-31/03/18
Hà Nội Nagoya 229USD 15/08/17-31/12/17
07/01/18-12/02/18
15/08/17-23/12/17
01/01/18-19/02/18
26/02/18-31/03/18
Hà Nội Fukuoka 229USD 15/08/17-31/12/17
07/01/18-12/02/18
15/08/17-23/12/17
01/01/18-19/02/18
26/02/18-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Quảng Châu 89USD 15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18
15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Hồng Kông 79USD 15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18
15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Thượng Hải 139USD 15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18
15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Đài Bắc 169USD 15/08/17-31/03/18 15/08/17-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Cao Hùng 169USD 15/08/17-31/03/18 15/08/17-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Seoul 199USD 15/08/17-03/10/17
10/10/17-23/12/17
05/01/18-06/02/18
15/02/18-31/03/18
15/08/17-28/09/17
07/10/17-23/12/17
05/01/18-11/02/18
01/03/18-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Busan 349USD 15/08/17-03/10/17
10/10/17-23/12/17
05/01/18-06/02/18
15/02/18-31/03/18
15/08/17-28/09/17
07/10/17-23/12/17
05/01/18-11/02/18
01/03/18-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Tokyo 229USD 15/08/17-31/12/17
07/01/18-12/02/18
15/08/17-23/12/17
01/01/18-19/02/18
26/02/18-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Osaka 229USD 15/08/17-31/12/17
07/01/18-12/02/18
15/08/17-23/12/17
01/01/18-19/02/18
26/02/18-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Nagoya 229USD 15/08/17-31/12/17
07/01/18-12/02/18
15/08/17-23/12/17
01/01/18-19/02/18
26/02/18-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Fukuoka 229USD 15/08/17-31/12/17
07/01/18-12/02/18
15/08/17-23/12/17
01/01/18-19/02/18
26/02/18-31/03/18
Đà Nẵng Tokyo 229USD 15/08/17-31/12/17
07/01/18-12/02/18
15/08/17-23/12/17
01/01/18-19/02/18
26/02/18-31/03/18
Đà Nẵng Seoul 199USD 15/08/17-03/10/17
10/10/17-23/12/17
05/01/18-06/02/18
15/02/18-31/03/18
15/08/17-28/09/17
07/10/17-23/12/17
05/01/18-11/02/18
01/03/18-31/03/18

CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI CHO HÀNH TRÌNH ĐẾN CHÂU ÂU, ÚC

Từ Đến Giá khứ hồi Thời gian đi Thời gian về
Hà Nội Moscow 249USD 15/08/17-31/12/17
13/01/18-31/01/18
06/03/18-31/03/18
15/08/17-14/12/17
27/01/17-31/03/18
Hà Nội Luân Đôn 399USD 15/08/17-31/12/17
09/01/18-31/03/18
15/08/17-14/12/17
29/12/17-31/03/18
Hà Nội Paris 449USD 04/09/17-31/12/17
08/01/18-22/02/18
15/08/17-15/12/17
24/12/17-16/02/18
19/03/18-31/03/18
Hà Nội Frankfurt 449USD 15/08/17-31/12/17
09/01/18-31/03/18
15/08/17-14/12/17
29/12/17-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Moscow 249USD 01/04/17-24/05/17
01/09/17-31/10/17
01/04/17-31/10/17
Tp. Hồ Chí Minh Luân Đôn 399USD 15/08/17-31/12/17
09/01/18-31/03/18
15/08/17-14/12/17
29/12/17-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Paris 449USD 04/09/17-31/12/17
08/01/18-22/02/18
15/08/17-15/12/17
24/12/17-16/02/18
19/03/18-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Frankfurt 449USD 15/08/17-31/12/17
09/01/18-31/03/18
15/08/17-14/12/17
29/12/17-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Melbourne 449USD 15/08/17-30/09/17
09/10/17-31/12/17
01/03/18-31/03/18
15/08/17-19/09/17
01/10/17-30/11/17
08/12/17-16/12/17
06/01/18-31/03/18
Tp. Hồ Chí Minh Sydney 449USD 15/08/17-30/09/17
09/10/17-31/12/17
01/03/18-31/03/18
15/08/17-19/09/17
01/10/17-30/11/17
08/12/17-16/12/17
06/01/18-31/03/18
Hà Nội Sydney 519USD 15/08/17-30/09/17
09/10/17-31/12/17
01/03/18-31/03/18
15/08/17-19/09/17
01/10/17-30/11/17
08/12/17-16/12/17
06/01/18-31/03/18

Lưu ý:

  • Thời gian mở bán từ: 15/08/2017 đến 31/08/2017
  • Giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác.
  • Thanh toán gói sản phẩm bằng Việt Nam Đồng.
  • Giá có thể thay đổi tại thời điểm thanh toán.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ trên chuyến bay, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Mọi thắc mắc và cần tư vấn về chương trình này quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua số 0908 220 888 – 0907 820 888 để được đội ngũ nhân viên đại lý Việt Mỹ sẽ tư vấn cho quý khách

Chia Sẻ